TXM: Lãi trước thuế 2013 vượt 68% kế hoạch năm

Trong năm 2013, CTCP VICEM Thạch cao Xi măng (HNX: TXM) đạt 7.6 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 18% so với năm trước và vượt 68% kế hoạch năm.

Doanh thu thuần trong năm của TXM đạt 535 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2012. Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 7.6 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước và tương đương 168% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế của TXM cũng tăng 17% lên 5.6 tỷ đồng, riêng trong quý 4/2013, công ty đạt 1 tỷ đồng lãi sau thuế, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Đan Thanh

công lý