TV LCD Full-HD đa kết nối

Ở mức giá rẻ hơn so với mặt bằng chung, các mẫu TV của LG, Sharp, Vizio... thể hiện màu sắc chính xác, thiết kế đẹp và nhiều kết nối HDMI.

Việt Toàn (theo Cnet)