Tuyệt đối không để HS chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng được xét lên lớp

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đồng Tháp vừa có văn bản gửi trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu rà soát, chấn chỉnh, tránh tình trạng học sinh không đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng lên lớp.

Tuyệt đối không để HS chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng được xét lên lớp - Ảnh 1

Cụ thể, căn cứ kết quả rèn luyện, học tập cuối năm học 2015-2016 và kết quả học tập từ đầu năm học 2016-2017, các phòng GD&ĐT cần tiến hành rà soát, thống kê số học sinh còn gặp khó khăn trong học tập, số học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kĩ năng tại các trường tiểu học trên địa bàn.

Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch; tiến hành phân công giáo viên, thực hiện công tác hỗ trợ, giúp đỡ, bồi dưỡng, kèm cặp học sinh trong suốt năm học. Phối hợp với cha mẹ học sinh để công tác bồi dưỡng đạt hiệu quả tốt nhất.

Cần quan tâm kịp thời và đánh giá cụ thể hiệu quả công tác phụ đạo học sinh còn gặp khó khăn trong học tập, có kiểm tra hỗ trợ thường xuyên và khen thưởng kịp thời những giáo viên, học sinh có thành tích trong công tác phụ đạo học sinh khó khăn trong học tập có tiến bộ; xây dựng các mô hình, cách làm hay để giúp học sinh tiến bộ trong học tập. Các bộ phận như công đoàn, chi đoàn, đội, giáo viên bộ môn cùng chung tay với giáo viên chủ nhiệm, với nhà trường hoàn thành tốt công tác này.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước trưởng phòng phòng GD&ĐT về chất lượng dạy và học của trường mình. Trưởng phòng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về chất lượng dạy và học của các trường trên địa bàn.

Cuối mỗi năm học, tuyệt đối không để tình trạng học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng theo quy định mà được xét lên lớp.