Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ

Cảnh sắc mùa thu luôn mang lại vẻ đẹp dị thường cho hầu hết các nước trên thế giới. Riêng ở nước Mỹ, trên mỗi tiểu bang khác nhau lại có những cảnh sắc khác nhau, điểm chung duy nhất là thiên nhiên ở những nơi này thật sự tuyệt vời.

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 1

Tuyệt diệu cảnh sắc nước Mỹ mùa thu

1. Bang Idaho

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 2

2. Bang Iowa

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 3

3. Bang Alabama

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 4

4. Bang Alaska

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 5

5. Bang Arizona

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 6

6. Bang Arkansas

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 7

7. Bang Wyoming

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 8

8. Bang Washington

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 9

9. Bang Vermont

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 10

10. Bang Virginia

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 11

11. Bang Wisconsin

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 12

12. Bang Hawai

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 13

13. Bang Delaware

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 14

14. Bang Georgia

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 15

15. Bang West Virginia

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 16

16. BangIllinois

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 17

17. Bang Indiana

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 18

18. Bang California

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 19

19. Bang Kansas

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 20

20. Bang Kentucky

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 21

21. Bang Colorado

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 22

22. Bang Connecticut

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 23

23. Bang Louisiana

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 24

24. Bang Massachusetts

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 25

25. Bang Minnesota

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 26

26. Bang Mississippi

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 27

27. Bang Missouri

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 28

28. Bang Michigan

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 29

29. Bang Montana

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 30

30. Bang Maine

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 31

31. Bang Maryland

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 32

32. Bang Nebraska

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 33

33. Bang Nevada

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 34

34. Bang New Hampshire

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 35

35. Bang New Jersey

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 36

Bang New York

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 37

Bang New Mexico

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 38

Bang Ohio

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 39

Bang Oklahoma

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 40

Bang Oregon

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 41

Bang Pennsylvania

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 42

Bang Rhode Island

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 43

Bang North Dakota

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 44

Bang North Carolina

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 45

Bang Tennessee

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 46

Bang Texas

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 47

Bang Florida

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 48

Bang South Dakota

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 49

Bang South Carolina

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 50

Bang Utah

Tuyệt đẹp cảnh sắc mùa thu trên khắp nước Mỹ - Ảnh 51

TTB

Trịnh Thái Bằng -