Tuyết bao trùm Châu Âu và Mỹ

    Tuyết rơi dày, nhiều nơi phủ cao hơn 60cm đã cản trở giao thông đi lại tại Châu Âu và Mỹ. Băng giá xảy ra khi chỉ còn vài ngày nữa là tới Giáng sinh và nhu cầu di chuyển lúc này đang rất lớn.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tuyet-bao-trum-chau-au-va-my-63225.htm