Tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 20-2, tại huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) phối hợp UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ phát động triển khai chiến dịch: Tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (SKSS/ KHHGĐ) năm 2009 đến vùng đông dân, vùng khó khăn, có mức sinh cao.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141552&sub=127&top=39