Tuyên truyền phòng ngừa cháy nổ chợ truyền thống

Hiện nay nhiều chợ truyền thống tại Hà Nội đã xuống cấp. Trang thiết bị PCCC, hệ thống điện, nước...không được đầu tư nâng cấp, không đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH một khi xảy ra cháy. Do vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động tiểu thương ký cam kết phòng ngừa cháy, nổ, thì việc kiện toàn lực lượng PCCC tại chỗ đóng vai trò rất quan trọng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tuyen-truyen-phong-ngua-chay-no-cho-truyen-thong-post568380.antd