Tuyên truyền PCCC tại trường học

ĐÀ NẴNG – Để nâng cao nhận thức, kiến thức, vai trò và trách nhiệm của thầy, cô và học sinh trong công tác đảm bảo an toàn PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC Số 5 (thuộc Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng) vừa tổ chức buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật về PCCC với hơn 850 người tham dự là cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Trần Quý Cáp.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC Số 5 đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; hướng dẫn các kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy cũng như quy trình cứu chữa một vụ cháy; quy trình thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

Hướng dẫn học sinh sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy.

V.Thành