Tuyên truyền nâng cao nhận thức về HIV/AIDS

(Dân Việt) - Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, tính đến ngày 31.9.2011, cả nước có 193.350 người nhiễm HIV còn sống; trong đó có 47.030 bệnh nhân AIDS.

Khó khăn cho công tác phòng, chống HIV/AIDS là nhận thức của người dân ở vùng sâu, vùng xa về đại dịch này còn thấp, chỉ khoảng 5-10% số người hiểu biết về HIV/AIDS.

Vì vậy, trong năm 2012, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh tập trung vào công tác thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi, giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại phòng lây nhiễm; tăng cường năng lực cho các trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, phấn đấu có 55% số người dân trong độ tuổi từ 15- 49 hiểu biết đúng về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.

Chu Bình