Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ

Sở VH-TTDL đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Sở, phòng văn hóa - thông tin các huyện, thành phố về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022).

Nội dung tuyên truyền làm rõ lịch sử, ý nghĩa chính trị, xã hội và giá trị nhân văn cao đẹp của Ngày Thương binh - liệt sĩ; những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng 75 năm qua. Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phê phán những biểu hiện tiêu cực trong triển khai chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sĩ, người có công…

Các khẩu hiệu tuyên truyền: Nâng cao hiệu quả và đưa các phong trào Đền ơn đáp nghĩa trở thành hoạt động thường xuyên trong xã hội; Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với nước…

My Ny

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202207/tuyen-truyen-ky-niem-75-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-3125619/