Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường ĐH tại Hà Nội

Vừa qua, tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh trật tự cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016.

Đây là hoạt động phối hợp giữa các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội với Công an TP Hà Nội thực hiện theo tinh thần Thông tư liên tịch số 06/2015 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục & Đào tạo. Buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh quốc phòng cho sinh viên các trường đại học, giúp các em hiểu rõ những quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và tạo môi trường giáo dục văn minh, lành mạnh.

Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường ĐH tại Hà Nội - Ảnh 1

Sinh viên tham dự buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật

Phát biểu tại hội nghị, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội Thiếu tướng Đinh Văn Toản đã thông tin những nội dung cơ bản về tình hình, chủ trương, giải pháp công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố thời gian qua. Đồng thời cũng nhấn mạnh về đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước trong việc kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đi đôi với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng đất nước hiện nay; truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc; những quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ công dân trong bảo vệ Tổ quốc và trách nhiệm của thế hệ trẻ trước tình hình đó.

Kim Thoa