Tuyên truyền chính sách BHTG tại Quảng Ninh

Ngày 06/10/2017, tại Quảng Ninh, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Đông Bắc Bộ (Chi nhánh) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) tới các đại biểu tham dự Hội nghị Chuyên đề: Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - Thời cơ và thách thức đối với các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tại hội nghị, ông Hoàng Văn Sơn, Giám đốc Chi nhánh giới thiệu một số nội dung về chính sách BHTG và hoạt động của BHTGVN như: Tổng quan về chính sách BHTG; phân biệt giữa BHTG và các loại hình bảo hiểm thương mại; lợi ích khi thiết lập hệ thống BHTG; hạn mức trả BHTG, phí BHTG…, trong đó nhấn mạnh BHTGVN là cơ quan thực hiện các chính sách công, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Bên cạnh đó Chi nhánh trình chiếu 02 phóng sự về chính sách BHTG và hoạt động của BHTGVN.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nghi, Chủ tịch Liên minh HTX Quảng Ninh, cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa bởi thông qua hội nghị, mỗi đại biểu tham dự sẽ là một tuyên truyền viên đến những người xung quanh để chính sách BHTG của Nhà nước sẽ ngày càng đi vào đời sống của người dân sâu rộng hơn. Ông Nguyễn Văn Nghi mong muốn trong thời gian tới, Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với Liên minh HTX Quảng Ninh để đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tại địa phương.

P.V

KTNT