Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2012

(Chinhphu.vn) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2012.

Theo văn bản này, sẽ tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2012 theo thông lệ năm lẻ. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội dâng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Trung ương và các địa phương không tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm nhưng tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị như: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình gặp khó khăn, nhất là ở vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa… hoặc gắn với tổ chức kỷ niệm các sự kiện, nhân vật lịch sử tại địa phương, đơn vị mình.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “uống nước nhớ nguồn”; “đền ơn đáp nghĩa”; “xóa đói giảm nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Bên cạnh đó, rà soát, thực hiện đúng, đủ các chính sách đối với người có công với cách mạng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, các đối tượng nhiễm chất độc da cam… Quan tâm giúp đỡ các đối tượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là con em các gia đình chính sách; Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa. Xây dựng các công trình văn hóa gắn liền với các địa danh, nhân vật lịch sử…

Cũng theo hướng dẫn, căn cứ định hướng nội dung tuyên truyền, các cơ quan thông tin đại chúng cần có kế hoạch tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình nhân tố mới hoặc các hình thức giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết, thi sáng tác văn học, nghệ thuật về lịch sử, truyền thống của Đảng, của dân tộc nhân dịp các ngày lễ lớn.

Năm 2012 toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn: 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2012) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn; Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch); 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2012); 58 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2012); 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2012); 67 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2012) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2012) và một số ngày kỷ niệm khác.

Ngoài kỷ niệm các ngày lễ lớn nêu trên, năm 2012 sẽ tổ chức kỷ niệm tròn 100 năm Ngày sinh: Đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2012); đồng chí Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2012); đồng chí Lê Văn Lương ( 28/3/1912-28/3/2012); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902-2012); kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng B52 (18/12/1972 - 18/9/2012), Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn riêng.

Tuệ Văn