Tuyên truyền, bảo tồn và phát huy giá trị di tích

UBND TP.Biên Hòa vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Theo đó, TP.Biên Hòa sẽ tăng cường tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, cổ động trực quan, trên các hội nhóm và mạng xã hội. Định kỳ tổ chức các hoạt động về nguồn, giao lưu nói chuyện chuyên đề, hội thi, hội diễn, triển lãm gắn với từng di tích. Trong đó, tập trung triển khai trước ở các di tích cấp quốc gia như: Văn miếu Trấn Biên, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, di tích Nhà Xanh, Thành cổ Biên Hòa; sau đó tiếp tục thực hiện tại các di tích cấp tỉnh và di tích chưa xếp hạng.

Trong tháng 11-2022, P.Bửu Long sẽ đảm nhận tổ chức hoạt động về nguồn và nói chuyện chuyên đề cho học sinh, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tại di tích Văn miếu Trấn Biên. Hoạt động này sẽ được TP.Biên Hòa triển khai cụ thể tại các di tích khác trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

L.N

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202211/tuyen-truyen-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-tich-3144376/