Tuyển tập súng vàng trong Haze

    Gốc

    Haze là một game hành động viễn tưởng lấy gam màu vàng làm chủ đạo.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Sap-choi/2007/10/3B9ADF49