Hà Nội cần sớm thông tin về tuyển sinh hệ song bằng đối với lớp 6

Hà Nội cần sớm thông tin về tuyển sinh hệ song bằng đối với lớp 6

'Rất sốc' và hoang mang là cảm giác của các phụ huynh có con đang theo học hoặc quan tâm đến hệ đào tạo...
Chi tiết tuyển sinh lớp 6 của trường Nguyễn Tất Thành

Chi tiết tuyển sinh lớp 6 của trường Nguyễn Tất Thành

Chưa có quyết định dừng đào tạo chương trình song bằng lớp 6 năm học 2021- 2022

Chưa có quyết định dừng đào tạo chương trình song bằng lớp 6 năm học 2021- 2022

Chưa có quyết định dừng tuyển sinh chương trình song bằng tại Hà Nội

Chưa có quyết định dừng tuyển sinh chương trình song bằng tại Hà Nội

Hà Nội yêu cầu không thi chọn học sinh để phân lớp

Hà Nội yêu cầu không thi chọn học sinh để phân lớp

Trường duy nhất ở TPHCM khảo sát đầu vào lớp 6 tuyển 535 chỉ tiêu

Trường duy nhất ở TPHCM khảo sát đầu vào lớp 6 tuyển 535 chỉ tiêu

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Hạn chế tình trạng học trái tuyến

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Hạn chế tình trạng học trái tuyến

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Không thi chọn học sinh để phân lớp

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Không thi chọn học sinh để phân lớp

Trường công lập duy nhất TPHCM được khảo sát đầu vào lớp 6 với 535 chỉ tiêu

Trường công lập duy nhất TPHCM được khảo sát đầu vào lớp 6 với 535 chỉ tiêu

Trường duy nhất ở TP.HCM được tổ chức khảo sát để tuyển sinh lớp 6

Trường duy nhất ở TP.HCM được tổ chức khảo sát để tuyển sinh lớp 6

Công bố lịch thi, chỉ tiêu vào lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa

Công bố lịch thi, chỉ tiêu vào lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 535 chỉ tiêu lớp 6

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 535 chỉ tiêu lớp 6

Trường chuyên Trần Đại Nghĩa: Tuyển 535 học sinh lớp 6, mỗi năm hơn 4.000 hồ sơ dự khảo sát

Trường chuyên Trần Đại Nghĩa: Tuyển 535 học sinh lớp 6, mỗi năm hơn 4.000 hồ sơ dự khảo sát

Thông tin mới nhất về tuyển sinh lớp 6 vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Thông tin mới nhất về tuyển sinh lớp 6 vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

TP.HCM: Trường chuyên Trần Đại Nghĩa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6

TP.HCM: Trường chuyên Trần Đại Nghĩa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 535 học sinh

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 535 học sinh

Tuyển sinh lớp 6 chất lượng cao, song bằng tại Hà Nội: Phụ huynh sốt ruột chờ thông báo chính thức

Tuyển sinh lớp 6 chất lượng cao, song bằng tại Hà Nội: Phụ huynh sốt ruột chờ thông báo chính thức

Hà Nội: Học sinh giáp ranh giữa hai quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm đi học ra sao?

Hà Nội: Học sinh giáp ranh giữa hai quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm đi học ra sao?

Có nên 'đau đầu' tìm trường, luyện chữ trước khi con vào lớp 1?

Có nên 'đau đầu' tìm trường, luyện chữ trước khi con vào lớp 1?

Phổ biến kỹ về những điểm mới và tư vấn, hướng dẫn học sinh đăng ký nguyện vọng phù hợp

Phổ biến kỹ về những điểm mới và tư vấn, hướng dẫn học sinh đăng ký nguyện vọng phù hợp

Tuyển sinh lớp 6: Thông tin mới nhất về các trường 'hot' ở Hà Nội

Tuyển sinh lớp 6: Thông tin mới nhất về các trường 'hot' ở Hà Nội

Hà Nội cho phép trường ngoài công lập tuyển sinh ngay khi kết thúc năm học

Hà Nội cho phép trường ngoài công lập tuyển sinh ngay khi kết thúc năm học

Thông báo thời gian tuyển sinh đầu cấp tiểu học, THCS và trường mầm non tại Hà Nội

Thông báo thời gian tuyển sinh đầu cấp tiểu học, THCS và trường mầm non tại Hà Nội

Hà Nội: Trường ngoài công lập được tuyển sinh sớm hơn trường công lập

Hà Nội: Trường ngoài công lập được tuyển sinh sớm hơn trường công lập

Nhiều trường học tại Hà Nội được tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực vào lớp 6 THCS

Nhiều trường học tại Hà Nội được tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực vào lớp 6 THCS

Quá tải trong tuyển sinh lớp 1: Đã sẵn sàng phương án giảm 'nhiệt'

Quá tải trong tuyển sinh lớp 1: Đã sẵn sàng phương án giảm 'nhiệt'

Các trường ngoài công lập ở Hà Nội được tuyển sinh đầu cấp từ ngày 29/5

Các trường ngoài công lập ở Hà Nội được tuyển sinh đầu cấp từ ngày 29/5

Sớm có biện pháp giải quyết chỗ học cho học sinh ở khu đô thị chưa có trường học

Sớm có biện pháp giải quyết chỗ học cho học sinh ở khu đô thị chưa có trường học

Học sinh lớp 6 ở Đồng Tháp không thuộc mặt chữ

Học sinh lớp 6 ở Đồng Tháp không thuộc mặt chữ

Học sinh Hà Nội được phép đổi khu vực tuyển sinh vào THPT

Học sinh Hà Nội được phép đổi khu vực tuyển sinh vào THPT