Tuyển sinh lớp 10 THPT: Nghiêm túc với kỳ thi “nhạy cảm”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức 10 đoàn thanh tra lưu động đến các hội đồng thi liên tục trong các buổi thi vì đây là kỳ thi “nhạy cảm”, nếu tổ chức không tốt sẽ gây ra phản ứng tâm lý trong dư luận.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=67186