Tuyển sinh ĐH-CĐ 2008: 33 đoàn thanh tra sẽ bám sát kỳ thi

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sẽ có 2 đợt thanh tra thi ĐH (từ ngày 2 đến 11.7) với 19 đoàn và 1 đợt thanh tra thi CĐ (từ ngày 13 đến 17.7) với 11 đoàn. Ngoài ra còn có 3 đoàn thanh tra của Ban chỉ đạo thi sẽ làm nhiệm vụ thường trực ở khu vực Hà Nội trong thời gian diễn ra kỳ thi.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=71406