Tuyển sinh 2023: Ổn định về phương thức, cải tiến kỹ thuật

    Thời gian tuyển sinh đại học năm 2023 đang đến gần. Với quan điểm tạo công bằng, thuận lợi tối đa cho các thí sinh, công tác tuyển sinh năm nay vẫn được giữ ổn định như năm 2022, tuy nhiên, cũng có một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật. Điều này yêu cầu các thí sinh cần phải nghiêm túc tìm hiểu quy chế và không được chủ quan.

    Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/tuyen-sinh-2023-on-dinh-ve-phuong-thuc-cai-tien-ky-thuat-161178.htm