Tuyển sinh 2023: Nhiều điểm mới thuận lợi cho thí sinh

    Năm nay, công tác tuyển sinh vẫn giữ ổn định như năm 2022, Bộ GD&ĐT không ban hành quy chế tuyển sinh mới để không bị xáo trộn, giúp thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho thí sinh, hỗ trợ tốt hơn cho cơ sở đào tạo, Bộ sẽ tăng cường các giải pháp, nâng cập các chức năng của phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung. Một trong những điểm mới quy chế tuyển sinh đại học năm nay là thay đổi trong cách tính điểm ưu tiên khu vực của thí sinh. Theo đó, đối với các em đạt từ 22,5 trở lên, điểm ưu tiên khi xét tuyển đại học sẽ được giảm dần đều cho đến khi điểm thi là 30 điểm thì điểm ưu tiên bằng 0. Thay đổi này sẽ tránh được tình trạng thí sinh 30 điểm vẫn trượt đại học như năm trước. Bên cạnh đa số ý kiến đồng tình thì vẫn còn có những băn khoăn.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tuyen-sinh-2023-nhieu-diem-moi-thuan-loi-cho-thi-sinh-74430.htm