Tuyển quốc gia không phải cái chợ!

    Gốc

    Hanoinet - Người ta vẫn hay lấy hình ảnh cái chợ để nói về sự vô tổ chức, lộn xộn của một tập thể nào đó. Và những gì đang diễn ra ở đội tuyển trong thời gian gần đây, liệu nó có giống với một cái chợ ?

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=27&NewsId=93998