Tuyên Quang: Tổ chức Hội nghị tập huấn thông tin đối ngoại – kỹ năng nghiệp vụ công tác phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí

  Báo Xây Dựng
  9 liên quanGốcTuyên Quang

  Thực hiện kế hoạch số 41/KH/UBND ngày 28/2/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về công tác thông tin đối ngoại năm 2022, sáng 11/8, tại Trung tâm tại trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tập huấn thông tin đối ngoại, kỹ năng nghiệp vụ công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

  Ông Vũ Tuấn – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc Hội nghị.

  Ông Vũ Tuấn – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc Hội nghị.

  Tham dự Hội nghị có: Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ban, ngành đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, người phát ngôn của các cơ quan đơn vị và các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn.

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Vũ Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã trình bày Nghị định 72/2015/NĐ-CP ngày 7/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại. Đồng thời cũng nêu rõ vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các nội dung của Nghị định.

  Trong Hội nghị này ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã truyền đạt và hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 08/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước. Phó Cục trưởng Cục Báo chí đã cụ thể hóa một số nội dung trong Nghị định và hướng dẫn một số biện pháp kỹ năng nghiệp vụ cung cấp các thông tin cần thiết cho báo chí, đảm bảo đúng pháp luật Nhà nước và các nội dung của Nghị định.

  Các đại biểu tham gia Hội nghị.

  Các đại biểu tham gia Hội nghị.

  Xác định nội dung và chương trình Hội nghị theo kế hoạch đã đề ra là hết sức quan trọng có tác động không nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương nên các đại biểu đã tham gia đầy đủ và nghiêm túc góp phần vào thành công của Hội nghị.

  Sơn Lâm

  Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/tuyen-quang-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-thong-tin-doi-ngoai-ky-nang-nghiep-vu-cong-tac-phat-ngon-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi-337854.html