Tuyên Quang thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19

    Theo sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, chỉ trong 2 ngày 22 và 23/02, toàn tỉnh đã phát hiện hơn 2.000 ca mắc COVID-19 mới.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tuyen-quang-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-covid-19-30263.htm