Tuyên Quang: Quá hạn đã lâu vẫn chưa thực hiện xong kết luận thanh tra

Trong thời gian từ 14/8/2015 đến 15/10/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về TNMT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Kết luận thanh tra số 925/KL-BTNMT ngày 22/3/2016 đã chỉ ra hàng loạt tồn tại trong công tác quản lý TNMT…

Về ưu điểm, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp của tỉnh Tuyên Quang đã lập và phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật, đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt tại Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 9/1/2013 của Chính phủ.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra về TNMT, từ 2007 đến nay, Sở TNMT đã tổ chức 18 cuộc thanh tra và trên 300 cuộc kiểm tra đột xuất; đã xử lý hành chính 201 vụ với số tiền phạt lên tới 9,9 tỷ đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và tổ chức đấu giá với số tiền thu được 1,1 tỷ đồng.

Cũng qua công tác thanh tra, kiểm tra này, đã phòng ngừa, ngăn chặn các dấu hiệu vi phạm (có 24 lãnh đạo UBND cấp xã, cán bộ địa chính... bị kỷ luật).

Tuy nhiên, cũng còn một số tồn tại. Đơn cử việc TP Tuyên Quang đấu giá đất trái quy định, nhiều sai sót trong cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ). Qua kiểm tra cho thấy, từ năm 2005 đến 5/2015, UBND TP Tuyên Quang đã bán đấu giá QSDĐ khi chỉ có 1 người tham gia đấu giá 1 lô đất của 1 vòng đấu giá đối với 224 lô đất là chưa phù hợp với Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

Đối với thủ tục tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp GCNQSDĐ: Trong 300 hồ sơ được kiểm tra, có 210/300 hồ sơ (chiếm 70%) thời gian cấp GCN chưa đúng quy định tại Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; 234/300 hồ sơ (chiếm 78%) cán bộ tiếp nhận hồ sơ không ghi thời gian tiếp nhận hồ sơ, ký và ghi rõ họ tên vào phần ghi của người nhận hồ sơ là chưa đúng mẫu đơn ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ TNMT; 300/300 hồ sơ ngày ký GCNQSDĐ không cùng ngày ký ban hành quyết định cấp GCN là không đúng quy định tại Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ.

Bộ TNMT đã kiến nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các sở, ngành có liên quan chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về TNMT nhằm hạn chế những tồn tại đã được chỉ ra; chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra việc ký hợp đồng thuê đất, nộp tiền thuê đất đối với các tổ chức sử dụng đất trong hoạt động khai thác khoáng sản; chỉ đạo UBND TP Tuyên Quang kiểm tra, rà soát và xử lý các sai phạm trong công tác tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp GCN, đấu giá QSDĐ…

Đối với UBND TP Tuyên Quang, tiếp tục chỉ đạo hoàn thành công tác cấp GCNQSDĐ; chỉ đạo, chấn chỉnh về trình tự, thủ tục hành chính và lưu trữ hồ sơ trong công tác cấp GCNQSDĐ; xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn bộ hồ sơ cấp GCNQSDĐ, giao đất trên địa bàn thành phố, phân loại các hồ sơ sai phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ TNMT cũng đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo cho các tổ chức được thanh tra thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 31/5/2016.

Tuy nhiên, ngày 15/9/2016, làm việc với ông Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc phụ trách Sở TNMT Tuyên Quang, PV được cho biết tỉnh chưa thực hiện xong kết luận thanh tra và chưa báo cáo về Bộ TNMT.

Trần Kiên