Tuyên Quang: Hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông thôn

Năm nay, toàn tỉnh làm 48km kênh mương nội đồng, 83km đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, 122 nhà văn hóa.

Tuyên Quang: Hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông thôn - Ảnh 1

HĐND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND quy định cụ thể mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở triển khai thực hiện.

Năm nay, toàn tỉnh làm 48km kênh mương nội đồng, 83km đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, 122 nhà văn hóa.

Mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ kênh mương trong tỉnh được kiên cố hóa đạt trên 70%; tỷ lệ đường giao thông nội đồng được bê tông hóa đạt trên 35%; trên 40% số thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa gắn với sân thể thao và khuôn viên đạt chuẩn theo quy định.

Cơ chế hỗ trợ được quy định cụ thể như sau: Nhân dân tự nguyện giải phóng mặt bằng, đóng góp vật liệu, công lao động và tự tổ chức thi công; Nhà nước hỗ trợ cấu kiện bê tông đúc sẵn, gối đỡ và chi phí vận chuyển kiên cố hóa kênh mương; hỗ trợ xi măng, ống cống, chi phí vận chuyển, quản lý để bê tông hóa đường giao thông nội đồng; đối với xây dựng nhà văn hóa ở tổ nhân dân, Nhà nước hỗ trợ kinh phí, còn các thôn, xóm, bản thuộc các xã, nhà nước hỗ trợ cột bê tông, xà gồ, vì kèo, tôn lợp, cửa đi, cửa sổ và chi phí vận chuyển...