Tuyên Quang: HĐND tỉnh quyết định nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Hôm nay (5/12), HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII đã bắt đầu kỳ họp thứ năm để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển chủ yếu năm 2018, dự kiến kết thúc ngày 7/12.

Hain ảnh trên: Quang cảnh kỳ họp thứ 5 khóa XVIII HĐND tỉnh Tuyên Quang.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Cục địa phương - Văn phòng Chính phủ; Đoàn ĐBQH của tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; đại diện Thường trực HĐND 70 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Bà Ma Thị Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh.

Kỳ họp này thảo luận, xem xét và thông qua 29 báo cáo, trong đó có nội dung quan trọng là Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; thảo luận, xem xét, thông qua 18 dự thảo nghị quyết, trong đó có nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng về các vấn đề đang nhận được sự quan tâm của cử tri như: Việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; giá dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế...

Kỳ họp dành nhiều thời gian để các đại biểu chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri..

Hai ảnh trên: Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 Nguyễn Thế Giang (giữa)

nhận hoa chúc mừng.

Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang (thứ hai từ phải sang) và tân Uỷn viên UBND tỉnh Hà Trung Kiên (ngoài cùng bên trái) ra mắt HĐND tỉnh Tuyên Quang

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Tuyên Quang, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021. Ông Hà Trung Kiên, Giám đốc Sở tài chính, được bầu giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự điều hành tập trung, linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; 21/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Năm 2018 HĐND tỉnh Tuyên Quang xác định tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, 21 chỉ tiêu chủ yếu nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế; tập trung phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế, phát triển mạnh du lịch và các ngành dịch vụ; phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả; đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã xem xét các báo cáo về kết quả 10 tháng và ước thực hiện cả năm 2017 dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, kinh phí Trung ương ủy quyền, kinh phí của các bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và tình hình sử dụng các quỹ do tỉnh quản lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang về công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; các báo cáo thẩm tra, báo cáo giám sát của các ban HĐND tỉnh; thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng, củng cố chính quyền; báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 4 và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp.

Đức Anh – Đức Thưởng! |