Tuyên ngôn Đức Phật vào đời

  Giác ngộ
  Gốc

  Kính mừng ngày Đức Phật đản sinh Phật lịch 2566 (Rằm tháng Tư, năm Nhâm Dần - 2022, báo Giác Ngộ trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài 'Tuyên ngôn Đức Phật vào đời' của Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN.

  1.

  Từ hai ngàn sáu trăm bốn mươi sáu (2.646) năm xưa

  Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni vào đời

  mang tình yêu chân lý

  Ngài thương yêu con người,

  thương yêu cuộc đời…

  bằng trái tim Bi Trí,

  với cả tâm lực Đại Từ

  Ngài chỉ rõ cho con người phương cách

  nhận ra nguyên nhân của sanh tử khổ đau!

  Đồng thời,

  Ngài cũng chỉ rõ cho con người phương cách biết tìm lại chính mình

  Mà khởi đầu là Tuyên ngôn Đản sinh hy hữu:

  “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn

  vô lượng sinh tử, ư kim tận hỷ”.

  2.

  Từng bước đi

  Từng bước đi

  Với tâm lực Bi Trí Dũng

  Từ cung trời Đâu Suất

  Ngài thị hiện vào đời

  Thọ sinh vào hoàng cung

  Làm Thái tử Sĩ Đạt Ta

  Làm người con yêu quý của dòng họ Thích Ca.

  Trong cung vàng điện ngọc

  Với vợ đẹp con yêu

  Với uy quyền danh dự

  Với nhung lụa cao sang

  Và từ đây,

  Ngài chỉ rõ cho chúng ta,

  cho con người trần thế

  Thấy biết, nhận ra thế nào là sự trói buộc của

  nghiệp thức Ái

  - nguyên nhân tạo ra mọi hậu quả của khổ đau.

  Và cũng từ đây,

  Ngài vạch ra cho chúng ta,

  cho con người sự cảm nhận…

  tự biết quay về với chính mình, biết tư duy, nhận ra

  những gì thiện và ác do mình tạo ra, biết dừng lại,

  không cho thân - khẩu - ý gây thêm tội lỗi, khổ đau.

  Và cũng từ đây,

  Từ ngai vàng ngôi báu dòng Thích Ca

  Ngài vạch ra cho con người một hướng đi cao thượng.

  Tự mình giác ngộ

  - những hư huyễn phù phiếm của thế trần.

  Tự mình biết nhận ra

  - tham sân si… nơi thân và tâm của mình

  là quyến thuộc của ma vương.

  Tự mình biết nhận ra

  - những cảm xúc của yêu thương, của danh vị là những ảo giác của vô minh.

  Và từ đây,

  Giữa hoàng cung - nửa đêm mê mờ… bừng ngộ

  - Tấm lòng thương yêu con người dâng cao

  - Vầng hào quang trí tuệ dâng cao

  - Tâm lực chí nguyện dũng mãnh dâng cao

  Ngài rời hoàng cung,

  Ngài từ bỏ tất cả…

  Cưỡi ngựa Kiền Trắc, vượt dòng sông A Nô Ma…

  Nương thanh vắng đi tìm chân lý cho đời.

  3.

  Bằng tâm lực Bi Trí Dũng

  Bằng cả tấm lòng thương yêu con người và cuộc đời

  - 6 năm tìm cầu chân lý

  - 6 năm thọ học từ các vị đạo sư

  - 6 năm khổ hạnh rừng già

  - 6 năm hòa nhập cảnh tịnh thiên nhiên

  Cuối cùng,

  - 49 ngày thiền định dưới cội bồ-đề

  Ngài lần lượt chứng đắc, an trú quả vị

  Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác đầy đủ thần thông.

  (Qua sự thân chứng của tự thân, sau này Ngài đã chỉ rõ cho con người con đường và phương pháp diệt tận khổ đau, tu tập đưa đến thành tựu, an trú Niết-bàn).

  4.

  Sau 45 năm hoằng hóa độ sinh

  Ngài dấn thân từ làng này sang làng khác

  Từ quốc độ này sang quốc độ khác

  Từ thành thị đến thôn quê

  Từ phố xá náo nhiệt đến rừng vắng thanh u, thâm sơn cùng cốc…

  Từ vua chúa cao sang đến trưởng giả triệu phú và thứ dân nghèo khó…

  Không phân biệt nam nữ, ngữ ngôn…

  Ngài tiếp độ mọi giai cấp, mọi thành phần…

  hội đủ nhơn duyên quy ngưỡng về nương cội Giác.

  Ngài thành lập Giáo đoàn Tăng-già

  Quy tụ hàng ngàn vị Thánh Tăng chứng quả Thanh văn A-la-hán,

  Mà trong các kinh điển lưu truyền thường nêu danh tánh như các Trưởng lão:

  Ma ha Ca Diếp, Ma ha Ca Chiên Diên, Da Xá, Châu Lợi Bàn Đà, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ưu Ba Ly, Nan Đà, La Hầu La, v.v…

  Đồng thời, sau đó một thời gian, do yêu cầu tha thiết của Tôn giả A Nan, Giáo đoàn Ni giới cũng được hình thành do Di mẫu Ma ha Ba Xà Ba Đề dẫn đạo, trong đó Công chúa Gia Du Đà la và nhiều vị Thánh Ni noi gương Đức Phật quyết tâm dấn thân hoằng hóa…

  Trong hàng Thánh Cư sĩ có:

  Trưởng giả Cấp Cô Độc, Thái tử Kỳ Đà và tín nữ Vi sa kha (Tỳ Xá Khư) cùng nhiều vị tín tâm thâm sâu nhất tâm hộ trì Phật pháp.

  Hàng vua chúa có:

  Bình Sa Vương, Ba Tư Nặc, A Xà Thế… và nhiều hoàng hậu, công nương… chí thành, chí kính… hướng về Tam bảo tín tâm tu học.

  5.

  Sau 45 năm hoằng hóa độ sinh

  Năm Đức Thế Tôn tròn 80 tuổi

  Đạo nghiệp viên thành

  Ngài thị nhập Niết-bàn dưới cội cây Sa-la… thành Câu-thi-na.

  - Ngài an trú Pháp thân

  - Xả bỏ huyễn thân

  - Hội nhập Vô dư y Niết bàn vô lượng thọ…!

  Đến nay Giáo pháp tròn hai ngàn năm trăm sáu mươi sáu năm (2.566)

  Dù trải qua vô vàn suy thạnh

  Vô vàn biến đổi của thời gian

  Nhưng giáo pháp của Đức Thế Tôn vẫn ngày ngày gieo thêm hạt mới.

  Ánh đạo vàng Tăng-già luôn sinh động

  Tỏa hào quang tươi thắm khắp năm châu.

  Ngày càng lan xa, lan xa…

  Khắp quốc độ, khắp quê hương…

  - Không phân biệt chủng tộc, màu da

  - Không phân biệt ngữ ngôn, tập quán

  Tất cả gặp nhau

  Trong ánh sáng diệu kỳ

  Tất cả gặp nhau

  Trong giáo lý từ bi

  Giúp con người khai nguồn chân lý

  Giúp con người phá tan nghiệp thức vô minh

  Giúp con người soi sáng tâm linh

  Tự giác quay về chơn tánh Pháp thân

  Tâm là Phật, Phật là Tâm mầu nhiệm

  Đạo quả Bồ-đề Vô thượng thậm thâm.

  “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn

  Vô lượng sinh tử… Ư kim tận hỷ!”.

  Sa-môn Giác Toàn/Báo Giác Ngộ

  Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/tuyen-ngon-duc-phat-vao-doi-post61898.html