Tuyển Nga: Hết rồi tình đã vỡ tan…

Hết rồi tình đã vỡ tan/ Anh hôn lần chót đôi bàn chân em/ Những lời chua xót thốt lên/ Anh nghe lời đáp của em, hết rồi.