Tuyên giáo Hậu Giang: Khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững

Năm 2022, ngành Tuyên giáo Hậu Giang đã chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Kịp thời tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Khơi dậy khát vọng xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững Hậu Giang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Chương trình hành động 50 - Đòn bẩy để Hậu Giang thực hiện khát vọng phát triển Hậu Giang nâng cao chất lượng công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

XỨNG ĐÁNG LÀ NGƯỜI CHIẾN SỸ TRÊN MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng đổi mới về nội dung, đa dạng, phong phú về hình thức đảm bảo phù hợp với từng đối tượng và đạt nhiều kết quả thiết thực. Việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong công tác tuyên giáo của Đảng. Để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan trong tổ chức thực hiện theo phương châm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100”, ngành đã chủ động tham mưu cấp ủy kịp thời tổ chứcnghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6, khóa XIII, Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long và chương trình hành động của Tỉnh ủy bằng các hình thức phù hợp, kết hợp linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến để mở rộng thành phần học nghị quyết đến xã, phường, thị trấn. Trên 99,5% cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được triển khai đồng bộ theo hướng đi sâu vào lý luận, vận dụng sát vào thực tiễn địa phương. Năm qua, toàn tỉnh đã mở được 537 lớp với gần 33 ngàn học viên. Chất lượng hoạt động của đội ngũ giảng viên ngày càng đi vào chiều sâu. Phối hợp các đơn vị liên quan biên soạn Địa chí Hậu Giang theo quy chuẩn Địa chí Quốc gia Việt Nam; xây dựng phim tài liệu chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (2004 - 2024) và các video clip giới thiệu, quảng bá đất và người Hậu Giang.

Công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước được chú trọng, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Năm 2022 được đánh dấu là năm tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ấn tượng, đạt 13,94%, đứng thứ 4 cả nước, bên cạnh đó Hậu Giang đã tổ chức thành công nhiều sự kiện nổi bật, tạo được tiếng vang lớn trong khu vực như Hội nghị Xúc tiến đầu tư chủ đề “Doanh nghiệp đến Hậu Giang vui”; Giải Marathon quốc tế, Tuần lễ Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long… Đóng góp vào thành công chung đó, công tác tuyên truyền của ngành Tuyên giáo tỉnh nhà đã có những chủ động trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng, chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phù hợp tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tham mưu Tỉnh ủy tuyên truyền, tổ chức thành công các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh. Nổi bật là tổ chức Cuộc thiTìm hiểu Chương trình số 50-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025” bằng hình thức tự luận với 3.258 bài dự thi và sân khấu hóa với 11 chương trình nghệ thuật của các địa phương, đơn vị. Từ đó lan tỏa mạnh mẽ chủ trương, quyết sách lớn của tỉnh, đưa Chương trình 50 đi vào đời sống, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương.

 Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo tỉnh Hậu Giang năm 2022

Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo tỉnh Hậu Giang năm 2022

Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư hai tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, đưa Hậu Giang là tỉnh hoàn thành tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau trước hạn Trung ương giao. Bên cạnh đó, hệ thống Tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong Đảng và Nhân dân, kịp thời tham mưu Thường trực cấp ủy định hướng, góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, lòng tin của đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần vào thành công chung của tỉnh trong năm nay.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 từ tỉnh đến cơ sở phát huy hiệu quả. Điểm sáng trong hoạt động của Ban chỉ đạo 35 tỉnh trong năm qua là đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” với hơn 140 đại biểu, trong đó có nhiều chuyên gia, nhà khoa học uy tín trong cả nước tham dự; phối hợp, chủ động cung cấp, đăng tải, chia sẻ, lan tỏa mỗi tuần ít nhất một thông tin tích cực, hình ảnh đẹp, câu chuyện, lối sống nhân văn trên 57 trang, cổng thông tin điện tử, 13 nhóm mạng xã hội.Bước đầu ghi nhận có hàng ngàn lượt chia sẻ và hàng chục ngàn lượt tiếp cận, tương tác. Từ đó góp phần cho hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực 35 trên địa bàn tỉnh đượcđồng bộ, có sức lan tỏa lớn, đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, dẫn dắt dư luận theo phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, lấy hoa thơm lấn dần cỏ dại”.

Ở lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, nhiều phong trào, mô hình mới được khai sinh, nhiều cách làm hay được triển khai và nhân rộng trong nhân dân. Tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cuộc sống, trong công tác và lao động sản xuất. Việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc. Ngành đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành kế hoạch phát động Cuộc vận động “Cam kết mạnh mẽ, hành động quyết liệt”; Phong trào thi đua “Sáng kiến, đổi mới, sáng tạo” trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao và trong lao động sản xuất, kinh doanh nhằm phát huy hiệu quả nội lực, tận dụng tốt thời cơ và khơi dậy mạnh mẽ khát vọng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân để xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững theo nội dung chuyên đề năm 2022 – 2023 của tỉnh. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng giới thiệu, học tập cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành kế hoạch và thành lập tổ biên tập tham mưu Tỉnh ủy xây dựng Nghị quyết về văn hóa của Tỉnh, xây dựng Hậu Giang giàu bản sắc văn hóa, con người Hậu Giang “đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động”, tạo nên diện mạo mới cho Hậu Giang trên lĩnh vực đời sống tinh thần.

ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, QUYẾT TÂM, KHÁT VỌNG

Đó là phương châm hoạt động trong năm 2023 mà ngành Tuyên giáo Hậu Giang đã xác định trên cơ sở bám sát định hướng chỉ đạo trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về “tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả” và tinh thần “Đổi mới, đột khóa, quyết tâm, khát vọng” của tỉnh.Thời gian tới, để tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần đưa Hậu Giang ngày càng phát triển nhanh và bền vững, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, Tuyên giáo Hậu Giang cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, phương thức công tác, phương pháp làm việc, bám sát cơ sở, nắm chắt tình hình, nâng cao khả năng dự báo để thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra. Chủ động, đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành và những định hướng lớn trong công tác xây dựng Đảng. Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức nhiều hơn nữa trong tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Phối hợp tốt và hệ thống chính quyền cùng cấp, các tổ chức chính trị, xã hội… trong việc tổ chức đưa nghị quyết vào cuộc sống để nghị quyết có sức sống, lan tỏa hơn.

Hai là, Đẩy mạnh tuyên truyền tinh thần yêu nước, khát vọng mạnh mẽ vươn lên và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc được định hướng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng quyển sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2022 - 2023 của tỉnh “Phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”. Xem đâylà tài liệu quan trọng phục vụ việc học tập, giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ, nắm vững, quán triệt nội dung của cuốn sách, vận dụng vào thực tiễn, phát huy năng lực hành động, nỗ lực, phấn đấu vươn lên từ chính bàn tay, khối óc của mình, sớm đưa Hậu Giang trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá so với khu vực và cả nước.

Đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác tuyên giáo năm 2022

Ba là, Tiếp tục tuyên truyền các nhiệm vụ đột phá và các mục tiêu, định hướng phát triển Hậu Giang giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định trong Chương trình số 50, chương trình hành động Tỉnh ủy Hậu Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; tuyên truyền Nghị quyết số 04-NQ/TU về phát triển Công nghiệp, Nông nghiệp, Đô thị và Du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa các công trình trọng điểm sắp được triển khai trên địa bàn tỉnh; định hướng quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với quan điểm “Một tâm, Hai tuyến, Ba thành, Bốn trụ, Năm trọng tâm” nhằm tạo sự đột phá trong quy hoạch, khởi nguồn cho sự phát triển tỉnh nhà. Cần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh thấy rõ, phát triển Hậu Giang là mong ước chính đáng, là khát vọng cháy bổng của các thế hệ cán bộ và Nhân dân từ khi thành lập tỉnh đến nay. Tinh thần này cần được tiếp tục lan tỏa trong đời sống của mỗi người và biến thành hành động cụ thể góp phần đưa Hậu Giang ngày càng phát triển nhanh và bền vững, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Bốn là, Tăng cường nắm bắt tình hình thực tiễn, bám sát các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong hoạt động của ngành. Chủ động đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tích cực tham gia đấu tranh, gỡ bỏ thông tin xấu, độc trên không gian mạng; tăng cường các tuyến bàiviết để đấu tranh phản bác lại các quan điển sai trái, thù địch góp phần bảo vệ thành công nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Năm 2023, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Chương trình hành động số 50-CT/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đây cũng là năm mà Hậu Giang triển khai thực hiện nhiều dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Để tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, Tuyên giáo Hậu Giang phải tiếp tục không ngừng chủ động, sáng tạo, năng động, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo để xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần đưa Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững./.

Hoài Nhớ

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/tuyen-giao-cac-cap/tuyen-giao-hau-giang-khoi-day-khat-vong-cong-hien-xay-dung-tinh-nha-phat-trien-nhanh-va-ben-vung-142895