Tuyển gần 500 giáo viên đi học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài

    2 đăng lạiGốc

    Năm 2008, có gần 500 suất học bổng thạc sĩ, tiến sĩ dành cho các giảng viên ĐH, CĐ do Bộ Giáo dục và Đào tạo "gửi" đi nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, không phân biệt đối tượng trường công lập hay ngoài công lập.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112978&sub=74&top=41