Tuyên dương 57 tập thể và 149 cá nhân điển hình

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Sáng 18-10, CĐ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã tổ chức hội nghị tuyên dương CNVC lao động giỏi - lao động sáng tạo. Có 57 tập thể và 149 cá nhân đại diện cho hơn 5.000 CB-CNVC-LĐ của hơn 10 đơn vị trực thuộc tổng công ty tham dự hội nghị

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/205268.asp