Tuyên dương 34 sinh viên đạt danh hiệu 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác'

Ghi nhận những đóng góp tích cực của đoàn viên, thanh niên, Đại học Thái Nguyên luôn quan tâm, kịp thời tôn vinh, biểu dương những tấm gương thanh niên tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác

Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên trao Giấy chứng nhận cho sinh viên đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Đại học Thái Nguyên năm 2024.

Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên trao Giấy chứng nhận cho sinh viên đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Đại học Thái Nguyên năm 2024.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, tuổi trẻ Đại học Thái Nguyên luôn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tích cực học tập, rèn luyện, tổ chức các chương trình, hoạt động và những công trình, phần việc ý nghĩa, mang lại giá trị cho xã hội và lợi ích cho cộng đồng.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của đoàn viên, thanh niên, Đại học Thái Nguyên luôn quan tâm, kịp thời tôn vinh, biểu dương những tấm gương thanh niên tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Trong dịp này, Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên đã tuyên dương 34 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2024.

Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Cuộc thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó tạo điều kiện và động viên đoàn viên, thanh niên tiếp tục đẩy mạnh học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để sinh viên thể hiện tài năng, trí tuệ, phát huy tính sáng tạo, rèn luyện kỹ năng tư duy logic, xử lý tình huống. Kết quả, em Mông Thúy Hè, Sinh viên K55 chuyên ngành Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) đã giành giải Nhất trong Cuộc thi.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-moi/202405/tuyen-duong-34-sinh-vien-dat-danh-hieu-thanh-nien-tien-tien-lam-theo-loi-bac-adb168a/