Tuyên dương 120 công nhân giỏi Thủ đô

(Chinhphu.vn) - “Công nhân giỏi Thủ đô” là những công nhân trực tiếp lao động sản xuất tạo ra các sản phẩm vật chất trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Ông Đặng Minh Thuần, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội cho biết, đây là những công nhân có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thủ đô thời gian qua.

Số công nhân giỏi cấp cơ sở toàn Thành phố năm 2013 là 30.475 công nhân lao động. Số lượng công nhân giỏi cấp trên cơ sở là 1.759, cấp thành phố là 120 “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Trước đó, Liên đoàn Lao động Thành phố đã khởi xướng và phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi” phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”; xây dựng nội dung, hình thức, quy trình bình xét, lựa chọn tuyên dương được các cấp Công đoàn Thủ đô hưởng ứng tham gia.

Đánh giá về phong trào thi đua, ông Thuần cho biết, mặc dù gặp không ít khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô vẫn nhiệt tình hưởng ứng tham gia phong trào. Nhiều đơn vị cơ sở đã tổ chức các hội thi ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, hội thi bàn tay vàng, tổ chức biểu dương, tôn vinh công nhân giỏi cấp trên cơ sở chọn ra công nhân giỏi để đề nghị thành phố tuyên dương.

Trong thời gian tới, công đoàn thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền để tổ chức phong trào hướng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, đơn vị và thành phố năm 2013 cũng như các năm tiếp theo với các hình thức thi đua theo đợt, theo ngành, nghề nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo giải quyết việc làm, đời sống cho người lao động, chống ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai dịch bệnh…

Lễ tuyên dương 120 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2013 và phát động “Tháng công nhân” sẽ diễn ra vào ngày 26/4/2013 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Từ năm 2007 đến nay, Thành phố đã tổ chức 7 kỳ tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô”. Năm 2012, số công nhân giỏi cấp cơ sở toàn thành phố là 37.555 công nhân, 2.251 công nhân giỏi cấp trên cơ sở và 120 công nhân giỏi cấp thành phố.

Gia Huy