Tuyển dụng viên chức "quên" ưu tiên với con bệnh binh?

(PL&XH)-Mới đây, Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã "loại" đối tượng con bệnh binh ra khỏi danh sách ưu tiên khi tuyển dụng viên chức, trong khi tuyển dụng công chức thì những đối tượng này vẫn được ưu tiên.

Qui định này đang bị cho là thiếu "công bằng" và vênh với một số văn bản khác.

Khoản 5, Điều 21 của Luật Viên chức quy định khi tuyển dụng viên chức, người có công với cách mạng sẽ được ưu tiên. Theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi gồm người có công với cách mạng và thân nhân của họ, như: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh… Khoản 4 Điều 25 của Pháp lệnh này cũng quy định, con của bệnh binh được ưu tiên trong tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.

Tuyển dụng công chức con bệnh binh được ưu tiên, còn tuyển dụng viên chức thì không được đề cập. Ảnh minh họa

Các văn bản trước đây khi hướng dẫn ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức đều thống nhất qui định con bệnh binh là đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên. Đồng thời, thay vì ưu tiên theo cách cộng điểm như trước, Nghị định số 29 quy định: "Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên: a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; b) Thương binh; c) Người hưởng chính sách như thương binh; d) Con liệt sĩ; đ) Con thương binh; e) Con của người hưởng chính sách như thương binh; g) Người dân tộc ít người; h) Đội viên thanh niên xung phong; i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; l) Người dự tuyển là nữ".

Như vậy, từ ngày 1-6-2012, con bệnh binh sẽ không được ưu tiên trong thi tuyển viên chức. Điều này được cho là không công bằng vì con thương binh và con người hưởng chính sách như thương binh được ưu tiên trong tuyển dụng viên chức mà con bệnh binh thì không vì con của thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh hay con của bệnh binh đều là những người chịu thiệt thòi do bố, mẹ của họ bị suy giảm khả năng lao động và cả thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và bệnh binh đều là những đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

Ngoài ra, theo Nghị định 29, con liệt sĩ, con thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh chỉ được ưu tiên trong một số trường hợp chứ không được cộng điểm như trước đây. Nhiều ý kiến cho rằng, việc cộng điểm vào tổng kết quả thi có ý nghĩa "thực tế" hơn so với quy định ưu tiên tại Nghị định số 29. Vì chỉ khi thuộc các tình huống "có từ 2 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng" và nếu bài thi chuyên môn nghiệp vụ bằng nhau" thì các đối tượng thuộc diện ưu tiên này mới được ưu tiên theo thứ tự như đã nói ở trên. Và những trường hợp này rất khó xảy ra trên thực tế, gần như các đối tượng thuộc diện được ưu tiên sẽ không "được gì" khi tham gia tuyển dụng viên chức.

Đáng quan tâm, trong khi Nghị định 29 "loại" đối tượng con bệnh binh khỏi chế độ ưu tiên trong tuyển dụng, thì việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức vẫn ưu tiên với đối tượng này. Theo Nghị định 24/2010/NĐ-CP thì những đối tượng thuộc diện ưu tiên nói trên khi tuyển dụng công chức sẽ được cộng 30 điểm, hoặc 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển, trong đó con bệnh binh được cộng 20 điểm. Đây là cách ưu tiên được xem là "thiết thực, hiệu quả" bởi tất cả những đối tượng thuộc diện ưu tiên đều được cộng điểm vào kết quả thi tuyển.

Như vậy, cùng là đối tượng con của người có công với cách mạng, nhưng nếu như tham gia thi tuyển công chức thì được cộng điểm, còn thi tuyển viên chức thì không được cộng điểm mà chỉ được "ưu tiên" trong những "tình huống khó xảy ra" như đã nói. Và với đối tượng là con thương binh, họ không rõ vì sao bị "loại" khỏi chế độ ưu tiên khi tuyển dụng viên chức. Sự thiếu thống nhất nói trên rõ ràng rất "khó lý giải", vì chẳng nhẽ viên chức lại "hạn chế ưu tiên" với người có công?

Phương Thảo