Tuyển dụng về vùng ĐBKK có được hưởng trợ cấp lần đầu?

GD&TĐ - Tôi được tuyển dụng làm giáo viên thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vào tháng 12/2011. Khi đủ thời gian công tác 5 năm, tôi có được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu theo quy định đối với giáo viên công tác tại địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn không? - Phan Trọng Dần, giáo viên Trường THCS Hương Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình).

Tuyển dụng về vùng ĐBKK có được hưởng trợ cấp lần đầu? - Ảnh 1

* Trả lời:

Theo Điều 10 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT, quy định:

- Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển.

UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

- Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại Khoản 3 Điều 9, Khoản 1 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Còn tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

- Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

- Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

- Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, bạn là giáo viên được tuyển dụng trực về vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn không phải là giáo viên được điều động đến vùng này để dạy học.

Do đó, về nguyên tắc bạn không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu nêu trên. Tuy nhiên, bạn có thể hỏi Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ để được giải đáp thỏa đáng.