Tuyển dụng công chức xã, phường phải phù hợp chuyên ngành

Tại buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình với tỉnh Nam Định ngày 20-1, Sở Nội vụ tỉnh Nam Định nêu kiến nghị:

Đối với vấn đề tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn chỉ nên quy định người thi tuyển tốt nghiệp ĐH phù hợp với chuyên ngành về công tác. Riêng đối với Nam Định, được quy định thêm là tốt nghiệp ĐH hệ chính quy.

Ông Trần Tất Tiệp, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định, cho biết trong năm 2012, ngành nội vụ tỉnh đã quan tâm toàn diện đến tất cả lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao và chủ động đề xuất những giải pháp đảm bảo các yêu cầu về thời gian, hiệu quả và chất lượng. Tuy nhiên, ngành nội vụ tỉnh còn một số tồn tại, trong đó chủ yếu là công tác cải cách hành chính còn nhiều nội dung chưa đáp ứng được yêu cầu; hoạt động của bộ phận giao dịch hành chính một cửa ở một số địa phương, đơn vị chưa thực sự có hiệu quả, còn hình thức.

PT