Tuyên bố Hà Nội về cảnh quan môi trường đô thị lịch sử

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ngày 10-4, diễn đàn UNESCO - Trường đại học và di sản đã bế mạc sau 5 ngày thảo luận và các đại biểu đã thông qua Tuyên bố Hà Nội về cảnh quan môi trường đô thị lịch sử.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2009/4/187067