Tuyên bố chung Việt Nam - Cu-ba

Nhận lời mời của Đại tướng Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ (Raul Castro Ruz), Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cu-ba, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cu-ba từ ngày 8 đến ngày 12-4-2012.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ; thăm Lãnh tụ Cách mạng Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-xơ (Fiden Castro Ruz), hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Ri-các-đô A-la-công đê Kê-xa-đa (Ricardo Alarcon de Quesada); nói chuyện tại Trường Đảng Cao cấp Nhi-cô Lô-pết; dự mít tinh quần chúng; thăm Chương trình hợp tác Việt Nam - Cu-ba về sản xuất lúa gạo; thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội tại thủ đô La Ha-ba-na, tỉnh Pi-na đên Ri-ô và tiếp xúc, trao đổi thân mật với nhân dân các địa phương này. Để ghi nhận những đóng góp to lớn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc củng cố quan hệ giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nhà nước Cu-ba đã trao tặng đồng chí Huân chương Hô-xê Mác-ti - Huân chương cao quý nhất của Cu-ba.

Hai nhà Lãnh đạo Việt Nam và Cu-ba đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, trao đổi ý kiến về quan hệ song phương và tình hình quốc tế. Việt Nam chúc mừng những thành tựu mà Đảng và nhân dân Cu-ba anh em đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Cách mạng Cu-ba; khẳng định lập trường trước sau như một ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cu-ba anh hùng; đòi chính quyền Mỹ chấm dứt ngay và không điều kiện cuộc bao vây, cấm vận phi lý về kinh tế, chính trị và thông tin và các hành động thù địch khác chống Cu-ba kéo dài hơn nửa thế kỷ qua; khẳng định ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho 5 nhà yêu nước Cu-ba đang bị giam cầm ở Mỹ; đánh giá cao vai trò của Cu-ba tại Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê; chúc mừng thành công Đại hội VI và Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Cu-ba và tin tưởng chắc chắn rằng đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế-xã hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới vì lợi ích của nhân dân Cu-ba, vì mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã hội.

Cu-ba chúc mừng những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới ở Việt Nam, thể hiện qua tốc độ phát triển kinh tế nhanh, chính trị, xã hội ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nhiều thành tựu khác và chúc mừng thành công của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao vai trò, vị thế quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương cũng như trên các diễn đàn, tổ chức quốc tế; tin tưởng chắc chắn rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Hai bên khẳng định tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội đối với chủ nghĩa tư bản và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp cao cả, lâu dài, đòi hỏi sự kiên định, ý chí, sáng tạo và phải được xây dựng trên cơ sở điều kiện lịch sử và văn hóa cụ thể của mỗi nước. Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển của quan hệ song phương; nhất trí tiếp tục củng cố quan hệ chính trị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và lý luận về các vấn đề cùng quan tâm; phát huy tiềm năng của mỗi nước để mở rộng và đa dạng hóa hợp tác song phương trên các lĩnh vực khác nhau; tìm kiếm các cơ chế để thúc đẩy hợp tác.

Về tình hình quốc tế, hai bên nhất trí cho rằng các cuộc khủng hoảng tài chính, năng lượng, lương thực là kết quả cuộc khủng hoảng hệ thống của chủ nghĩa tư bản, làm dấy lên các phong trào phản kháng chính trị và xã hội trên thế giới và làm trầm trọng hơn các vấn đề toàn cầu như đói nghèo, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và suy thoái môi truờng. Tình hình trên, cộng với những bất ổn chính trị, nguy cơ gia tăng bạo lực, chiến tranh tại nhiều khu vực đang đe dọa hòa bình và chính sự tồn vong của con người. Hai bên nhất trí cho rằng, mọi tranh chấp quốc tế cần được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của các dân tộc và không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, không dùng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết cải tổ LHQ và Hội đồng Bảo an LHQ theo hướng dân chủ hơn, đảm bảo quyền lợi của tất cả các quốc gia thành viên và ngăn chặn mọi mưu toan và hành động trái với Hiến chương LHQ và các nguyên tắc, chuẩn mực của luật pháp quốc tế.

Hai nhà Lãnh đạo ủng hộ việc tăng cường hợp tác Nam-Nam; hoan nghênh việc ra đời của Cộng đồng các Nhà nước Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê (CELAC) và quá trình xây dựng Cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); khẳng định tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế mà hai nước đều là thành viên; tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa phương tại Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ La-tinh (FEALAC), giữa khu vực Mỹ La-tinh và Đông Nam Á và hợp tác 3 bên giữa Việt Nam, Cu-ba và một nước thứ ba.

Việt Nam khẳng định ủng hộ Cu-ba ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016, Hội đồng Kinh tế và Xã hội của LHQ (ECOSOC) nhiệm kỳ 2012-2014. Về phần mình, Cu-ba khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016, ECOSOC nhiệm kỳ 2016-2018 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ khóa 2020-2021.

Hai bên đánh giá cao kết quả tốt đẹp của chuyến thăm nước Cộng hòa Cu-ba của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; coi đây là sự kiện trọng đại, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cu-ba lên một tầm cao mới. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba đã dành cho Tổng bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam những tình cảm anh em, sự đón tiếp trọng thị và trân trọng mời đồng chí Bí thư Thứ nhất Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ sớm sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ đã cảm ơn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vui vẻ nhận lời mời.