Tuyển 600 lao động đi làm việc tại Cộng hòa Czech

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Công ty Hợp tác lao động nước ngoài phía Nam (S.LOD) cần tuyển gấp 600 lao động đi làm việc có thời hạn tại Cộng hòa Czech với các ngành nghề sau: thợ may công nghiệp (100 người), thợ hàn (300 người), lắp ráp điện tử, thực phẩm, cơ khí lắp ráp ô tô (200 người).

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2007/10/123344