Tưởng tượng Trái đất tăng thêm 2-30C

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Hội nghị đặc biệt bàn về “Hiểm họa toàn cầu do nhiệt độ Trái đất tăng lên” do Liên Hiệp Quốc tổ chức tiếp tục làm việc tại Bali (Indonesia). Hãy thử điểm lại tình hình suy thoái môi trường và những gì đã xảy ra trong cuộc đấu tranh giành quyền sống trong một môi trường trong lành...

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/209304.asp