Tưởng tượng hài hước khi phỏng vấn xin việc ở công ty lớn

Dựa vào một số sản phẩm đặc thù của những tập đoàn nổi tiếng, hãy thử tưởng tượng cuộc phỏng vấn xin việc của bạn vào các tập đoàn này như thế nào.

Tưởng tượng hài hước khi phỏng vấn xin việc ở công ty lớn - Ảnh 1

Phỏng vấn vào Google.

Tưởng tượng hài hước khi phỏng vấn xin việc ở công ty lớn - Ảnh 2

Phỏng vấn vào McDonald's.

Tưởng tượng hài hước khi phỏng vấn xin việc ở công ty lớn - Ảnh 3

Phỏng vấn vào Apple.

Tưởng tượng hài hước khi phỏng vấn xin việc ở công ty lớn - Ảnh 4

Phỏng vấn vào Starbucks.

Tưởng tượng hài hước khi phỏng vấn xin việc ở công ty lớn - Ảnh 5

Phỏng vấn vào L'oreál.

Tưởng tượng hài hước khi phỏng vấn xin việc ở công ty lớn - Ảnh 6

Câu hỏi phỏng vấn có thể gặp ở bất kỳ nghề nào.

Tưởng tượng hài hước khi phỏng vấn xin việc ở công ty lớn - Ảnh 7

Câu trả lời phỏng vấn hiệu quả nhất.

VnExpress