Tường thuật "Lễ cầu mưa" trước ngày 14/2

Valentine đang đến rất gần, bà con FA đang đua nhau lập dàn cầu mưa.

Theo 24h