Tưởng niệm chư tôn giáo phẩm các hệ phái Phật giáo

    Báo VTC News
    Gốc

    Lễ tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Đức Nhuận và hiệp kỵ (giỗ chung) chư tôn đức thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư sơn thiền đức Hội đồng Trưởng lão của các tổ chức giáo hội, hệ phái Phật giáo Việt Nam được tổ chức ngày 20/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/228639/Default.aspx