Tướng Mỹ kêu gọi ngừng rút quân tại Irắc

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 8/4, Tướng David Petraeus đang nắm quyền chỉ huy cuộc chiến tranh Irắc đã kêu gọi ngừng vô thời hạn kế hoạch rút quân Mỹ vào tháng 7/2008.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/244287/Default.aspx