Tường hoa Trang trí nhà và đồ vật bằng giấy dán

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Do điều kiện kinh tế hạn chế, từ xưa đến nay chúng ta đã quen với những bức tường quét vôi ve, sang hơn chút nữa là bả matit và phun sơn các màu chứ rất ít khi dùng giấy dán tường...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/kienthuc/2008/02/02/085226/1572