Tượng đài Hồ Chí Minh được dựng ở Mexico

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hội đồng thành phố Acapulco sẽ thông báo với chính phủ Việt Nam và bàn bạc về các chi tiết của tượng đài. Tại cuộc gặp với lãnh đạo thành phố ngày 28/8, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Phạm Văn Quế cám ơn tình cảm mà người dân Acapulco dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=92291