Tượng đài Bác Hồ tại TP. Phú Quốc - công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Tượng đài Bác Hồ tại TP. Phú Quốc với chủ đề 'Miền Nam trong trái tim tôi' và phù điêu với những địa danh tiêu biểu gắn với chủ quyền biển, đảo Việt Nam là công trình mang ý nghĩa chính trị, biểu tượng về văn hóa, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam và thể hiện tấm lòng tôn kính của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kiên Giang đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/video/tuong-dai-bac-ho-tai-tp-phu-quoc-cong-trinh-co-y-nghia-dac-biet-quan-trong-1219.html