Tướng Cao Ngọc Oánh giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật CAND

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ nhiệm có thời hạn Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Công an, giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Công an.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/11/103686.cand