Tuổi về hưu thực tế bình quân đang thấp hơn tuổi lao động

Sáng 17-4, tại Hà Nội, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi về tuổi về hưu.

Theo thống kê, tuổi về hưu thực tế của người lao động Việt Nam có bình quân chung thấp (53,2 tuổi), trong đó, nam là 55,1 tuổi (thấp hơn 5 tuổi so tuổi lao động), nữ là 51,6 tuổi (thấp hơn 3,4 tuổi so tuổi lao động). Tỷ lệ về hưu đúng tuổi 60 đối với nam, 55 đối với nữ chiếm tỷ lệ thấp (40,5%). Tuổi về hưu thực tế bình quân khu vực, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân thấp hơn nhiều so khu vực hành chính sự nghiệp... Tại hội thảo, đại diện các bộ, ngành đã có ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi về tuổi về hưu của phụ nữ.