Tuổi trẻ TP.HCM hưởng ứng đội mũ bảo hiểm

TT - Hơn một ngàn bạn trẻ đã có mặt hưởng ứng lễ phát động tuổi trẻ TP tham gia đội mũ bảo hiểm tại Nhà văn hóa Thanh niên sáng 9-12 do Hội LHTN, Ban An toàn giao thông TP.HCM, báo Tuổi Trẻ và Công ty quảng cáo Trẻ phối hợp tổ chức (ảnh).